De gemeenteraad

De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van de gemeente. De raad treedt dan ook op als vertegenwoordiger van de inwoners.

Daarnaast stelt de gemeenteraad de kaders voor het beleid van de gemeente vast en controleert het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit dat door de gemeenteraad in hoofdlijnen is vastgesteld en voor het geld dat de raad daarvoor beschikbaar stelt.

Kortom: de gemeenteraad bepaalt de kaders, ook de financiële. Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit binnen die kaders en de gemeenteraad controleert of dit goed is gebeurd.

Gemeenteraadsverkiezingen

Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Alle informatie hierover komt op deze website te staan.

Uitgelicht