Rekenkamerfunctie

Wij hebben een eigen rekenkamer (rekenkamercommissie). De verwachting is dat in 2022 de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking treedt. Daarmee wordt de positie van gemeentelijke rekenkamers verstevigd.

De rekenkamer is ingesteld om de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende taak en doet hiervoor onderzoek. De rekenkamer doet op eigen initiatief onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken, is gedaan wat moest worden gedaan, heeft het gekost wat het mocht kosten?

Rapporten

De rekenkamer stelt ieder jaar een onderzoeksplan op. De gemeenteraad kan suggesties doen voor onderwerpen maar de Rkc bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt.

De rapporten over de onderzoeken kunt u lezen op de website raad.renkum.nl.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat op dit moment uit 1 door de gemeenteraad benoemd extern lid: de heer Michael Rol (lid). In september 2022 is een procedure opgestart om 2 nieuwe rekenkamerleden en een nieuwe voorzitter te werven. Het is de bedoeling dat er eind 2022 weer een voltallige rekenkamer is. De rekenkamer wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Contact

U kunt contact opnemen met de rekenkamer via e-mail rekenkamer@renkum.nl.