Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is ingesteld om de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende taak en doet hiervoor onderzoek.

De Rkc doet op eigen initiatief onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken, is gedaan wat moest worden gedaan, heeft het gekost wat het mocht kosten?

Rapporten

De Rkc stelt ieder jaar een onderzoeksplan op. De gemeenteraad kan suggesties doen voor onderwerpen maar de Rkc bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt.

De rapporten over de onderzoeken kunt u lezen op de website raad.renkum.nl.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit 2 door de gemeenteraad benoemde externe leden:

  • de heer Daan Nijland (voorzitter)
  • de heer Michael Rol (lid)

Contact

U kunt contact opnemen met de rekenkamercommissie via rekenkamercommissie@renkum.nl.