Meerjarenbeleidsplan

In het meerjarenbeleidsplan staan de ambities uit het coalitieakkoord uitgewerkt en voorzien van een financiële vertaling en een prioritering.

Het meerjarenbeleidsplan actualiseren wij ieder jaar met recente ontwikkelingen.