Wethouder Mark Sandmann

Wethouder Mark Sandmann (D66)Portefeuille 

  • Economische Zaken
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Wonen
  • Grondexploitatie
  • Pieter Reijengamavo (Talsmalaan Oosterbeek)
  • Doorwerth Centrum: deel Centrumplan Doorwerth
  • Procesverbetering ruimtelijk domein

Nevenfuncties

Onbezoldigd

  • Lid Rotaryclub Apeldoorn ’t Loo
  • Voorzitter Veluwefonds

Contact

E-mail: m.sandmann@renkum.nl