Wethouder Leonie Rolink

Wethouder Leonie Rolink (VVD)Portefeuille

 • Inwonerparticipatie
 • Dorpsinitiatieven
 • Wmo inclusief zorg en welzijn, mantelzorg en vrijwilligersbeleid
 • Doelgroepenvervoer
 • Kunst en cultuur inclusief bibliotheken en cultuur educatie
 • Monumentenzorg
 • Bedrijfsvoering
 • Recreatie en toerisme
 • Centrum voor Landschap, kunst en cultuur
 • Doorwerth Centrum: ontmoetingsdeel

Nevenfuncties

Onbezoldigd

 • Lid Bestuur De Connectie
 • Lid Algemeen bestuur BVO Dran
 • Lid Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid bij VGGM
 • Lid Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis bij VGGM
 • Lid Algemeen bestuur VGGM
 • Lid Regionaal Portefeuillehouders Overleg Zorg
 • Lid Bestuur Commissie Inkoop
 • Lid Stuurgroep verward gedrag
 • Lid Regio overleg WvGGZ
 • Lid EuroArt
 • Lid Stuurgroep Beschermd Wonen

Bezoldigd

 • Eigenaar InMova

Contact

E-mail: l.rolink@renkum.nl