Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Hij is ook algemeen directeur. Vanuit die functie is hij de hoogste ambtenaar.