Burgemeester

Mevrouw Agnes Schaap, burgemeester

Burgemeester mevrouw A. Schaap

De burgemeester is niet gekozen door de inwoners van de gemeente Renkum, maar wordt voor een periode van 6 jaar benoemd door de koning(in). De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad, maar heeft daarin geen stemrecht. De burgemeester zit ook het college van B&W voor, waar hij/zij wel stemrecht heeft. De burgemeester heeft een aantal wettelijke verantwoordelijkheden op het terrein van openbare orde en veiligheid.

Contactgegevens

E-mail: a.schaap@renkum.nl

Portefeuille

  • Voorzitter gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders
  • Handhaving, toezicht en vergunningverlening (niet Ruimtelijke ontwikkeling)
  • Coördinatie Lange termijn agenda
  • Vreemdelingenbeleid, integratie minderheden en asielzoekers
  • Burgerzaken
  • Politie, veiligheid en brandweer
  • Algemeen juridische zaken en kabinet
  • Personeel en organisatie
  • Communicatie, representatie en media
  • Opvang zwerfdieren