Week 29, 30 en 31 geen vergadering B&W

In week 29, 30 en 31 vergadert het college van burgemeester en wethouders niet in verband met zomervakantie.

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 28 wordt in week 32 vastgesteld en gepubliceerd.