B&W besluitenlijst week 45 - 2023

Vastgesteld in de vergadering van 14 november 2023.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Herbenoeming de heer C. Hogendorf tot voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein De heer C. Hogendorf per 1 januari 2024 te herbenoemen tot voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein voor een periode van 4 jaar. Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Selectieleidraad zonnevelden
 1. Vaststellen van de selectieleidraad zonnevelden.
 2. Aanbieden van de raadsbrief Selectieleidraad zonnevelden aan de gemeenteraad.
Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Concept ontwikkelperspectief NOVEX Arnhem Nijmegen Foodvalley
 1. Concept ontwikkelperspectief NOVEX Arnhem Nijmegen Foodvalley “Meer landschap, meer stad” vaststellen als bouwsteen voor een volgende, completere versie van het Ontwikkelperspectief, de gebiedsprogramma’s, de NOVEX uitvoeringsagenda Arnhem Nijmegen Foodvalley, het Ruimtelijk voorstel van de provincies Gelderland en Utrecht en ons omgevingsbeleid. 
 2. Aandachtspunten meegeven voor de volgende, completere versie van het ontwikkelperspectief NOVEX Arnhem Nijmegen Foodvalley.
Conform besloten
Wethouder Mulder Team Beleid Sociaal Domein Vaststelling subsidie 2021 Bibliotheek
 1. De subsidie aan de Bibliotheek Veluwezoom voor het jaar 2021 conform de verleningen vast te stellen op €830.998,-
 2. De subsidie aan de Bibliotheek inzake de voorleesexpress 2021 vast te stellen op €12.000,-
Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein

Bestemmingsplan Zonneheuvelweg 24, 2023

 1. Het bestemmingsplan ‘Zonneheuvelweg 24, 2023’ ongewijzigd vast te stellen.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Lijst van categorieën bindend advies gemeenteraad
 1. De gewijzigde lijst met categorieën waarin de gemeenteraad bindend adviesrecht heeft vast te stellen.
 2. De bevoegdheid tot het wijzigen van het Omgevingsplan in gevallen zonder bindend adviesrecht te delegeren overeenkomstig bij het voorstel gevoegde wijzigingsbesluit van het Delegatiestatuut.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Beleid Sociaal Domein

Zendmachtiging Lokale Omroep

Gemeenteraad voorstellen het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over toewijzing van de zendmachtiging aan Stichting Streekomroep Midden Gelderland voor een periode van 5 jaar (18 november 2023 tot 18 november 2028). Conform besloten
Burgemeester Schaap Interne Dienstverlening Actualisatie regelingenbestand
 1. Besluiten tot het intrekken van de regelingen conform bijgevoegd Intrekkingsbesluit actualisatie regelingenbestand gemeente Renkum 2023.
 2. De raad voor te stellen de verordeningen in te trekken conform bijgevoegd Intrekkingsbesluit actualisatie verordeningenbestand gemeente Renkum 2023.
Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2021 Gemeenteraad voorstellen om de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2021 vast te stellen. Conform besloten