B&W besluitenlijst week 45 - 2022

Vastgesteld in de vergadering van 15 november 2022.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder van Bentem Regie en Projecten Renkum Bellevue 3: Sluiten haalbaarheidsovereenkomst Besluiten tot het aangaan van de haalbaarheidsovereenkomst met Heanima BV voor het starten van een haalbaarheidsonderszoek naar de ontwikkeling en realisatie van een woongebouw met twaalf (12) appartementen op de locatie Bellevue 3 in Renkum. Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Sociaal Domein Beleidsregels eenmalige energietoeslag middeninkomens gemeente Renkum 2022 Vaststellen van de beleidsregels eenmalige energietoeslag middeninkomens gemeente Renkum 2022 Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Heroverweging kansrijkheid initiatief Het Groene Spoor op de locatie aan de Hartensteinlaan
  • Besluiten de kansrijkheid van het initiatief van Het Groene Spoor op de locatie aan de Hartensteinlaan te heroverwegen en als zeer laag in te schatten.
  • Steun uit te spreken voor het initiatief van Het Groene Spoor en met hen in gesprek gaan over eventuele mogelijkheden op andere locaties.
  • Niet innen van de legeskosten voor het opstellen van een HOK.
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Sociaal Domein

Definitieve gunning aanbesteding Medische advisering belastbaarheid Participatiewet

  • Besluiten met ingang van 1 november 2022 de serviceverlening van medisch advies belastbaarheid Participatiewet conform het aanbestedingsdocument ‘Gunningsadvies ‘Medische advisering belastbaarheid Participatiewet gemeente Renkum’ definitief te gunnen aan Van Campen Consulting.
  • Van Campen Consulting te contracteren volgens de overeenkomst ‘Raamovereenkomst Medische advisering belastbaarheid Participatiewet Renkum’.
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Sociaal Domein Subsidieverlening Voedselbank Neder-Veluwe e.o. 2022 en 2023
  • Verlenen van een subsidie per jaar voor 2022 van € 3.750,- aan Stichting Voedselbank Neder-Veluwe e.o. voor het verstrekken van voedselpakketten aan inwoners van gemeente Renkum. Zoals opgenomen in de subsidieaanvraag 2022.
  • Verlenen van een subsidie per jaar voor 2023 van € 5.000,- aan Stichting Voedselbank Neder-Veluwe e.o. voor het verstrekken van voedselpakketten aan inwoners van gemeente Renkum. Zoals opgenomen in de subsidieaanvraag 2023.
  • Voor beide subsidies per jaar 2022 en 2023 af te wijken van de aanvraagtermijn zoals die is vastgelegd in de Algemene subsidie verordening 2014.
  • Stichting Voedselbank Neder-Veluwe e.o. vrijstelling te verlenen van de verplichting een accountants- of samenstellingsverklaring aan te leveren  en beide subsidies bij de verlening direct vast te stellen.
  • In de voorjaarsnota van 2023 een structureel subsidiebudget op te nemen van € 5.000,- voor Voedselbank Neder-Veluwe.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Beleid Sociaal Domein Verlenging openstelling AZC   De openstelling van het AZC  in Oosterbeek met 6 maanden te verlengen tot 1 augustus 2023. Conform besloten