B&W besluitenlijst week 44 - 2023

Vastgesteld in de vergadering van 7 november 2023.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Burgemeester Schaap Veiligheid in samenwerking AJZ Aanwijzingsbesluit Toezichthoudende Personen Havenbeveiligingswet gemeente Renkum 2023 Vaststellen van het Aanwijzingsbesluit Toezichthoudende Personen Havenbeveiligingswet gemeente Renkum 2023. Conform besloten