B&W besluitenlijst week 44 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 9 november 2021.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Regie & Projecten Technische aanpassing beheerplan water en riolering Het Beheerplan Water en Riolering gewijzigd vaststellen Conform besloten
Wethouder Rolink Beleid Sociaal Domein Kunst, cultuur- en erfgoedvisie Renkum Kunst, cultuur-  en erfgoedvisie Renkum ter vaststelling voorleggen aan de raad. Conform besloten
Wethouder Rolink Beleid Sociaal Domein Renkum voor Elkaar begroting 2021 – kader 2022
  • Instemmen met begroting 2021 voor een bedrag van € 1.046.775,-
  • Instemmen met kader begroting 2022 voor een bedrag van € 1.059.541,-
Conform besloten
Wethouder Rolink Beleid Ruimtelijk Domein Visie Recreatie en Toerisme gemeente Renkum
  • Instemmen met de Visie Recreatie en Toerisme gemeente Renkum
  • De Visie Recreatie en Toerisme gemeente Renkum ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad
Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Regio visie Norm voor Opdrachtgeverschap SD De raad voorstellen de regiovisie ‘Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, WMO, Beschermd Wonen Regio Centraal Gelderland’ vast te stellen de conform de Norm voor Opdrachtgeverschap. Conform besloten