B&W besluitenlijst week 41 - 2022

Vastgesteld in de vergadering van 11 oktober 2022.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Vaststellen bestemmingsplan ‘Houtsniplaan 1, 2022” & beeldkwaliteitsplan “Houtsniplaan 1” besluit hogere grenswaarde geluid

A. Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan

 • instemmen met de gegeven reactie op de ingediende zienswijzen;
 • het bestemmingsplan ‘Houtsniplaan 1, 2022’ gewijzigd vaststellen;
 • het ‘Beeldkwaliteitplan Houtsniplaan 1' ongewijzigd vaststellen;
 • geen exploitatieplan vaststellen;

B. Crisis- en herstelwet

 • de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op het bestemmingsplan.

C. Besluit hogere grenswaarde

 • instemmen met de gegeven reactie op de ingediende zienswijze;
 • het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Houtsniplaan 1 ongewijzigd vaststellen.
Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein

Vaststellen bestemmingsplan 'Don Boscoweg-Groeneweg 
2022' & 'Beeldkwaliteitplan Don Boscoweg-Groeneweg' & besluit hogere grenswaarde geluid

A. Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan

 • instemmen met de gegeven reactie op de ingediende zienswijzen;
 • het bestemmingsplan ‘Don Boscoweg-Groeneweg 2022’ ongewijzigd vaststellen;
 • het ‘Beeldkwaliteitplan Don Boscoweg-Groeneweg' ongewijzigd vaststellen;
 • geen exploitatieplan vaststellen.

B. Crisis- en herstelwet

 • de Crisis- en herstelwet van toepassing verklaren op het bestemmingsplan.

C. Besluit hogere grenswaarde

 • instemmen met de gegeven reactie op de ingediende zienswijze;
 • het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Don Boscoweg-Groeneweg ongewijzigd vaststellen.
Conform besloten
Wethouder van Bentem Regie & Projecten Raadsvoorstel kaderstelling De Valkenburcht Raadsvoorstel 'kaderstelling De Valkenburcht' ter vaststelling aan de raad voorleggen. Conform besloten
Burgemeester Schaap Concernstaf Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: deelname regionale opgaven 2023-2024
 
De raad voorstellen:
 • Deelnemen aan de 5 regionale opgaven van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen voor de periode 2023-2024.
 • Het college toestemming geven om de 5 opgaveovereenkomsten voor de regionale opgaven af te sluiten.
 • De 5 opgaveovereenkomsten, onder voorbehoud van toestemming door de raad, aan te gaan.
Conform besloten