B&W besluitenlijst week 3 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Participatiebeleid voor Ruimtelijke Initiatieven De gemeenteraad voorstellen om het Participatiebeleid voor Ruimtelijke Initiatieven vast te stellen. Conform besloten