B&W besluitenlijst week 39 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 5 oktober 2021.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Rolink Beleid Sociaal Domein Bestuurlijk akkoord Centraal Gelderland doordecentralisatie Beschermd Wonen Het ‘Bestuurlijk akkoord Centraal Gelderland doordecentralisatie Beschermd Wonen’ aan te gaan, zoals geadviseerd door de stuurgroep Samen Aan Zet (SaZ) op 18 juni 2021 en vastgesteld in het RPO op 16 juli 2021. Conform besloten
Wethouder Sandmann Regie & Projecten Opzet grondbedrijf
  • Aanpak opzet grondbedrijf vaststellen. 
  • Afspraken tussen grondbedrijf, vastgoed en onderwijs (IHP) vaststellen.
  • Vaststellen dat in totaal netto (na aftrek kosten en eventuele VPB) € 2,1 mjl van de opbrengst van de voormalige schoollocaties door het grondbedrijf wordt gestort in de reserve van het IHP.
  • Raadsbrief ter informatie aan de gemeenteraad sturen.
Conform besloten
Wethouder Rolink Beleid Sociaal Domein Benoeming de heer R. Steens tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein De heer R. Steens per 1 oktober 2021 te benoemen tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein voor de periode van 4 jaar. Conform besloten