B&W besluitenlijst week 38 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 28 september 2021.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Mulder Regie & Projecten Leerdeel Doorwerth: bouwheerovereenkomst Aangaan van bijgaande bouwheerovereenkomst tussen de gemeente Renkum en de schoolbesturen Stichting Florés Onderwijs en stichting PPO de Link. Conform besloten
Wethouder Maouche Team Beleid  Ontwerp-omgevingsvisie Renkum 2040 Akkoord gaan met de ontwerp-omgevingsvisie Renkum en deze voor een periode van zes weken ter visie leggen. Conform besloten