B&W besluitenlijst week 37 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 21 september 2021.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Regie & Projecten Ruimen van graven gemeentelijke begraafplaatsen
  • Kennis nemen van de ruiming van 77 graven, waarvan afstand is gedaan in 2019, op de gemeentelijke begraafplaatsen Noord en Zuid in Oosterbeek en Onder de Bomen en Harten in Renkum.
  • Akkoord gaan met de beëindiging van het grafrecht van 34 graven op de begraafplaatsen Noord en Zuid in Oosterbeek en Harten in Renkum op grond van artikel 18 lid 2 van de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en artikel 28 lid 3 van de Wet op de lijkbezorging.
Conform besloten
Wethouder Rolink Beleid Dienst
Verlening en Bedrijf
2e Bestuursrapportage 2021 van BVO De Connectie
  • Kennis nemen van de 2e bestuursrapportage van BVO De Connectie;
  • De verwachte financiële effecten opnemen in de najaarsnota;
  • De 2e bestuursrapportage met oplegger vanuit uw college ter kennisname aan de raad sturen.
Conform besloten