B&W besluitenlijst week 36 - 2023

Vastgesteld in de vergadering van 12 september 2023.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein

Isolatieprogramma

  1. Vaststellen van het Meerjaren isolatieprogramma.
  2. Besluiten tot het aanbieden van de raadsbrief Meerjaren isolatieprogramma aan de gemeenteraad.
Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Voorstel regionale financiële afspraken Beschermd Wonen
  1. Instemmen met het voorstel voor regionale financiële afspraken Beschermd Wonen.
  2. De gemeenteraad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief van de Regio Centraal Gelderland.
Conform besloten
Wethouder van Bentem  Regie en Projecten HOK St. Josephkerk Besluiten tot het aangaan van de Haalbaarheidsovereenkomst met Stichting Woonvlinder voor de ontwikkeling en realisatie van 12 huurappartementen en 2 units ten behoeve van werk in het kerkgebouw en 4 huurappartementen in de pastorie van de Sint Josephkerk, aan de Kamperdijklaan 4 te Heelsum. Conform besloten