B&W besluitenlijst week 35 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 7 september 2021.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Burgemeester Schaap Interne Dienstverlening Vervanging burgemeester Besluit Aanwijzing 1e loco-burgemeester vaststellen Conform besloten
Wethouder Maouche Regie & Projecten Reconstructie Oosterbeek Noord Oost, buurt Talud
  • Instemmen met de voorgestelde koers van het ontwerpproces voor de reconstructie Oosterbeek Noord Oost, buurt Talud;
  • Kennis nemen van de voortgang van het project;
  • Instemmen met de concept Raadsbrief.
Conform besloten
Burgemeester Schaap, wethouder Sandmann Beleid Ruimtelijk Domein Uitspraak Rechtbank Gelderland d.d. 26 juli 2021 inzake beroep over overkapping Valkenburglaan 1, waarbij de beslissing op bezwaar van 28-01-2020 is vernietigd.
  • Hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de Rechtbank Gelderland d.d. 26 juli 2021;
  • De gemeenteraad hiervan op de hoogte stellen met een raadsbrief.
Conform besloten