B&W besluitenlijst week 34 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 31 augustus 2021.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein  Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming
  • Aangaan van het geactualiseerde landelijk samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming
  • Aan de burgemeester vragen om de manager sociaal domein, E. van Haarlem, te machtigen tot de ondertekening van het protocol.
Conform besloten