B&W besluitenlijst week 33 - 2023

Vastgesteld in de vergadering van 22 augustus 2023.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Vaststellen bestemmingsplan “Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2023” De gemeenteraad voorstellen:
  • instemmen met de reactie op de zienswijzen;
  • het bestemmingsplan "Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2023" ongewijzigd vast te stellen;
  • geen exploitatieplan vast te stellen.
Conform besloten
Wethouder van Bentem Ruimtelijk Domein De gemeenteraad voorstellen om de Verordening subsidiëring instandhouding gemeentelijke monumenten Renkum 2006 in te trekken. De gemeenteraad voorstellen om de Verordening subsidiëring instandhouding gemeentelijke monumenten Renkum 2006 in te trekken, conform bijgevoegd intrekkingsbesluit. Conform besloten
Wethouder van Bentem Regie en Projecten Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet vrijkomende gronden Wilhelminapark Ter vaststelling aan de raad voor te leggen bijgevoegd raadsvoorstel Voorbereidingskrediet vrijkomende gronden Wilhelminapark Conform besloten
Burgemeester Schaap Interne Dienstverlening Actualisatie Protocol geheimhouding gemeente Renkum 2023

Beslispunten college van burgemeester en wethouders:

  • Vaststellen van het Protocol geheimhouding gemeente Renkum 2023.
  • De gemeenteraad voorstellen het Protocol geheimhouding gemeente Renkum 2023 vast te stellen, waarbij de gemeenteraad gelijktijdig intrekt: het op 30 oktober 2019 vastgestelde Protocol geheimhouding, beslotenheid en vertrouwelijkheid.

Beslispunt burgemeester:

  • Vaststellen van het Protocol geheimhouding gemeente Renkum 2023.
Conform besloten