B&W besluitenlijst week 2 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 16 januari 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Burgemeester Schaap Veiligheid Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid Renkum 2024 Besluiten bijgevoegd mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid Renkum 2024 vast te stellen. Conform besloten