B&W besluitenlijst week 25 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2021.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Mulder Team Veiligheid Jaarverantwoording toezicht en handhaving 
kinderopvang 2020
  • De jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2020 vast te stellen;
  • De vastgestelde jaarverantwoording te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs;
  • De vastgestelde jaarverantwoording ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Team Beleid Ruimtelijk Domein Straatnamen Wijzigen van de status van enkele straatnamen Conform besloten