B&W besluitenlijst week 18 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 7 mei 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Burgemeester Schaap Veiligheid Addendum op beleid informatieveiligheid en privacy: Beleid Wet politiegegevens Vaststellen van het bijgevoegde addendum op het informatieveiligheid en privacybeleid. Conform besloten
Wethouder Maouche Ruimtelijk Domein, Regie en Projecten Gewijzigd Standaard Programma van Eisen voor de Openbare Ruimte Gemeente Renkum
  • Vaststellen van het gewijzigde Standaard Programma van Eisen nummer 2.0 -april 2024 voor het ontwerpen, aanleggen en uitgeven van Openbare Ruimte in de gemeente Renkum en deze van toepassing verklaren voor alle werken welke in de Openbare Ruimte van de gemeente Renkum plaats hebben.
  • Mandaat verlenen aan de teamleider Regie & Projecten om tussentijdse wijzigingen in het PvE te verwerken.
Conform besloten
Wethouder Mulder Concernstaf Wijziging gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie / De Connectie Geen zienswijze indienen op de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie/ De Connectie, conform bijgaand raadsvoorstel Conform besloten
Burgemeester Schaap Concernstaf Bestuurlijke reactie ‘Onderzoeksrapport informatievoorziening aan de raad:  Goede informatie, is het halve werk’ De bestuurlijke reactie op het ‘Onderzoeksrapport informatievoorziening aan de raad:  Goede informatie, is het halve werk’ te versturen aan de rekenkamer Renkum. Conform besloten