B&W besluitenlijst week 17 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 30 april 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Burgemeester Schaap Veiligheid Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Renkum 2024 Vaststellen van het ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Renkum 2024’. Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Investerings- en onderhoudsplan sportparken Wilhelmina en de Bilderberg 2024 Vaststellen van het investerings- en onderhoudsplan sportparken Wilhelmina en de Bilderberg 2024 voor een totaalbedrag van € 374.000,- inclusief BTW en dit te bekostigen vanuit de voorziening. Conform besloten
Burgemeester Schaap Directie  Pilot bestuursadvies
  1. De invulling van de functie bestuursadviseur en de werkwijzen zoals beschreven in dit voorstel in te zetten tijdens een pilot met een looptijd van 6 maanden.
  2. Voor deze pilot 1 portefeuille te selecteren.
  3. Na de looptijd van de pilot een evaluatie uit te voeren.
  4. Een vervolgadvies op te stellen naar aanleiding van de evaluatie en deze voor definitieve besluitvorming voor te leggen aan het college.
Conform besloten