B&W besluitenlijst week 17 - 2023

Vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2023.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Omgevingsdienst Regio Arnhem Beslissing op bezwaar inzake omgevingsvergunning Bram Streeflandweg 131 Renkum (d.d. 25 april 2023) Overeenkomstig het advies van de commissie
  1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
  2. de bezwaren van omwonenden gedeeltelijk gegrond te verklaren; in afwijking van het advies van de commissie 
  3. het besluit van 4 oktober 2022 in stand te laten met aanvulling van de motivering;
  4. het verzoek tot vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
Conform besloten