B&W besluitenlijst week 10 - 2023

Vastgesteld in de vergadering van 14 maart 2023.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Vaststelling subsidie per jaar VGGM JGZ 0-18 jaar 2021
  1. Vaststellen van de subsidie voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) voor 2021, waarbij de volgende componenten worden vastgesteld: huisvesting (€ 49.084,-), lokaal aanbod 0-4 jaar (€ 70.612,87) en lokaal aanbod 4-18 jaar (€ 12.087,-). Alle subsidiebedragen wijken af van de verlening.
  2. Besluiten een bedrag van € 30.755,91 als onverschuldigde betaling terug te vorderen.
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Sociaal Domein Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Renkum 2023 Vaststellen van de “Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Renkum 2023”. Conform besloten