B&W besluitenlijst week 06 - 2023

Vastgesteld in de vergadering van 14 februari 2023.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Mulder Beleid Ruimtelijk Domein Vaststellen subsidie Renkumse Zwem- en Poloclub R.Z.C. 2021
  • De subsidie over het jaar 2021 vaststellen op € 56.579,-.
  • Afzien van terugvordering van onverschuldigd betaald bedrag van € 18.859,- omdat dit bedrag reeds door RZC is terugbetaald.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Veiligheid Integraal veiligheidsplan
  1. Instemmen met het integraal veiligheidsplan 2023-2026.
  2. Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Veiligheid Samenwerking Wageningen: gezamenlijke fte Instemmen met het gezamenlijk aannemen van een coördinator toezicht en handhaving door Wageningen en Renkum. De coördinator komt in dienst bij gemeente Wageningen. Hiermee gaat Renkum een financiële verplichting aan met de gemeente Wageningen. Conform besloten
Burgemeester Schaap Beleid Sociaal Domein Realiseren opvanglocatie Stayokay
  1. Het aangaan van een huurovereenkomst met Flexrooms B.V. voor het huisvesten van 100 Oekraïense ontheemden op de locatie van de voormalige Stayokay voor 2 jaren met 1 verlengingsmogelijkheid van 1 jaar en een minimale duur van 1 jaar, waarna de huurovereenkomst maandelijks opzegbaar is met een opzegtermijn van 3 maanden. 
  2. Het verlengen van de huurovereenkomst, die maandelijks opzegbaar is, met Pleyade (voor de appartementen in Het Schild) tot 1 mei 2024.
Conform besloten