B&W besluitenlijst week 03 - 2023

Vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2023.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Subsidie Stichting Energiewinkel Renkum De Stichting Energiewinkel Renkum een eenmalige subsidie te verlenen van €98.000,- voor 2023 en 2024, voor het opzetten en gedurende (minimaal) 2 jaar draaiend houden van een energiewinkel in de Dorpsstraat in Renkum. Conform besloten
Burgemeester Schaap ODRA De Stichting Energiewinkel Renkum een eenmalige subsidie te verlenen van €98.000 voor 2023 en 2024, voor het opzetten en gedurende (minimaal) 2 jaar draaiend houden van een energiewinkel in de Dorpsstraat in Renkum. 
  • Bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren.
  • Hun bezwaren ongegrond te verklaren.
  • Het bestreden besluit van 7 februari 2022 in stand laten, met een aanvullend voorschrift en een aanvulling op de motivering, en;
  • Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen, omdat het bestreden besluit niet herroepen wordt.
Conform besloten
Burgemeester Schaap ODRA Beslissing op bezwaar inzake 2e kapvergunning Nico Bovenweg 44 Oosterbeek (d.d. 27 juni 2022)
  • Bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren;
  • Hun bezwaren deels gegrond te verklaren;
  • Het besluit te herroepen voor zover er vergunning wordt verleend voor het kappen van 35 bomen in plaats van 38 bomen;
  • Het bestreden besluit van 27 juni 2022 voor het overige in stand laten, met een aanvullend voorschrift en een aanvulling op de motivering, en;
  • Het verzoek om proceskostenvergoeding toe te wijzen, voor een bedrag van € 541,- per bezwaarmaker.
Conform besloten