Kinderburgemeester Thom Eerens

Thom Eerens (12 jaar) is onze kinderburgemeester 2022-2023. Hij vertegenwoordigt alle basisschoolleerlingen in de gemeente.

Kinderburgemeester Thom EerensThom zit in groep 7 van de Mariënbornschool in Oosterbeek. Kinderen kunnen bij hem terecht met ideeën en vragen over de gemeente. Thom gaat samen met burgemeester Agnes Schaap op pad naar evenementen en officiële gelegenheden, om bijvoorbeeld bijeenkomsten te openen of een toespraak te houden.

Thom is nadrukkelijk het aanspreekpunt voor kinderen en niet voor volwassenen. Politiek-bestuurlijke kwesties vallen buiten zijn rol en takenpakket.

Contact met Thom

Thom is bereikbaar per e-mail: kinderburgemeester@renkum.nl en heeft een eigen Instagram-account: Kinderburgemeester Renkum.