Kinderburgemeester Julot Hulsebos

Julot Hulsebos (11 jaar) is onze kinderburgemeester 2020-2021. Zij vertegenwoordigt alle basisschoolleerlingen in de gemeente.

Kinderburgemeester Julot Hulsebos Kinderen kunnen bij haar terecht met ideeën en vragen over de gemeente. Julot gaat samen met burgemeester Agnes Schaap op pad naar evenementen en officiële gelegenheden, om bijvoorbeeld bijeenkomsten te openen of een toespraak te houden.

Julot is nadrukkelijk het aanspreekpunt voor kinderen en niet voor volwassenen. Politiek-bestuurlijke kwesties vallen buiten haar rol en takenpakket.

Contact met Julot

Julot is bereikbaar per e-mail: kinderburgemeester@renkum.nl en heeft een eigen Instagram-account: Kinderburgemeester Renkum.