Kinderburgemeester Aline Huijgen

Aline Huijgen (11 jaar) is onze kinderburgemeester 2021-2022. Zij vertegenwoordigt alle basisschoolleerlingen in de gemeente.

Aline zit in groep Burgemeester ontvangt nieuwe kinderburgemeester Aline7 van basisschool De Atlas in Renkum. Kinderen kunnen bij haar terecht met ideeën en vragen over de gemeente. Aline gaat samen met burgemeester Agnes Schaap op pad naar evenementen en officiële gelegenheden, om bijvoorbeeld bijeenkomsten te openen of een toespraak te houden. Het thema van haar is: ‘Ontdek je talent’.

Aline is nadrukkelijk het aanspreekpunt voor kinderen en niet voor volwassenen. Politiek-bestuurlijke kwesties vallen buiten haar rol en takenpakket.

Contact met Aline

Aline is bereikbaar per e-mail: kinderburgemeester@renkum.nl en heeft een eigen Instagram-account: Kinderburgemeester Renkum.