Coalitieakkoord 2014-2018

Het akkoord vertelt op hoofdlijnen wat het college van burgemeester en wethouders in de periode 2014-2018 gaat doen.