Burgemeester en wethouders

Ons college van burgemeester en wethouders voor de collegeperiode 2018-2022.

Naam Foto Portefeuille
Leden van het college van burgemeester en wethouders
Burgemeester mevrouw Agnes Schaap
E-mail: a.schaap@renkum.nl
Burgemeester mevrouw Agnes Schaap
 • Voorzitter gemeenteraad en college
 • Algemeen juridische zaken en kabinet
 • Communicatie, representatie en media
 • Personeel en organisatie
 • Handhaving, toezicht en vergunningverlening
 • Politie, veiligheid en brandweer, veiligheidsregio
 • Organisatie en P&O
 • Vreemdelingenbeleid, integratie minderheden en asielzoekers
 • Euregio en intergemeentelijke samenwerking
 • Opvang zwerfdieren
 • Huisvesting, gemeentehuis
 • Publieke dienstverlening
 • Airborne   

Wethouder de heer Joa Maouche (GroenLinks)
(locoburgemeester)
E-mail: j.maouche@renkum.nl

Wethouder de heer Joa Maouche (GroenLinks)
 • Klimaat, duurzaamheid
 • Natuur en milieu
 • Invoering omgevingswet
 • Omgevingsvisie
 • Landschap, landgoederen en landbouw
 • Dierenwelzijn
 • Beheer openbare ruimte
 • Werk en inkomen en arbeidsparticipatie
 • Ruimtelijke ontwikkeling
Wethouder mevrouw Leonie Rolink (VVD)
E-mail: l.rolink@renkum.nl
Wethouder mevrouw Leonie Rolink (VVD)
 • Inwonerparticipatie
 • Dorpsinitiatieven
 • Wmo inclusief zorg en welzijn, mantelzorg en vrijwilligersbeleid
 • Doelgroepenvervoer
 • Kunst en cultuur inclusief bibliotheken en cultuur educatie
 • Monumentenzorg
 • Bedrijfsvoering
 • Grondexploitatie
 • Economie, recreatie en toerisme
 • Centrum voor Landschap, kunst en cultuur
Wethouder mevrouw Marinka Mulder (PvdA)
E-mail: m.mulder@renkum.nl
Wethouder mevrouw Marinka Mulder (PvdA)
 • Kinderopvang /peuterspeelplaatsen
 • Onderwijs
 • Leerlingenvervoer
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Sport
 • Financiën
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Verkeer en openbaar vervoer
 • Wonen
Gemeentesecretaris de heer Maurits van de Geijn
E-mail: m.vande.geijn@renkum.nl
Gemeentesecretaris Maurits van de Geijn De gemeentesecretaris is adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Hij is ook algemeen directeur. Vanuit die functie is hij de hoogste ambtenaar.