B&W besluitenlijst week 50 - 2019

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 17 december 2019.

Nr. Ph. Nr./Team Onderwerp Voorstel Besluit
1. JV 96754 / Ruimtelijk Domein Uitvoering huisvestingsverordening 2020
 • De ‘Beleidsregels mantelzorgurgentieverklaringen Renkum’ vast te stellen.
 • De ‘Bestuursovereenkomst woonruimteverdeling’ inclusief het ‘Reglement aanvragen noodurgentie woonruimteverdeling’ aan te gaan.
 • Het ‘Mandaatbesluit huisvestingsverordening’ vast te stellen.
 • Wethouder J. Verstand te machtigen de ‘Bestuursovereenkomst woonruimteverdeling’ te ondertekenen.
Conform besloten, onder voorbehoud besluit gemeenteraad
2. JV 78480 / Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Prestatieafspraken Vivare-Gemeente Renkum-RHV 2020
 • De ‘Prestatieafspraken Vivare-Gemeente Renkum-RHV, actualisatie 2020’ vast te stellen.
 • Akkoord te gaan met de raadsbrief.
 • Wethouder J. Verstand te machtigen de prestatieafspraken te ondertekenen.
Conform besloten
3. MM 61677 / Sociaal Domein Verlenging contract leerlingenvervoer met Noot Touringcar Ede BV
 • Contract leerlingenvervoer Noot Touringcar BV verlengen met 1 jaar met ingang van 1 augustus 2020.
 • Akkoord gaan met stijging van 6,7 % van het tarief ten gevolge van landelijke loon- en prijsontwikkelingen met ingang van 01-01-2020.
Conform besloten
4. JM 105765 / Ruimtelijk Domein Gf+e zuilen bij hoogbouw Vaststellen van de voorwaarden voor plaatsing van vijf gf+e zuilen bij hoogbouwlocaties. Conform besloten
5. AS 191202 / Interne Dienstverlening Verlenging tijdelijke benoeming R.S.M. Heintjes en vaste benoeming M.G.M. van de Geijn als gemeentesecretaris/algemeen directeur
 • Verlenging van de tijdelijke benoeming van R.S.M. Heintjes als gemeentesecretaris/algemeen directeur voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 16 februari 2020.
 • Gezien de korte periode van verlenging en de onevenredige inspanningen die nodig zijn bij een inkoopprocedure en het inwerken van een mogelijk nieuwe interim gemeentesecretaris/algemeen directeur, af te wijken van het inkoopbeleid.
 • Met ingang van 17 februari 2020 de heer M.G.M. (Maurits) van de Geijn te benoemen als gemeentesecretaris/algemeen directeur.
Conform besloten
6. MM 96215 / Sociaal Domein Subsidie 2020 Renkumse Zwem- en Poloclub (R.Z.C.)
 • R.Z.C. een subsidie per jaar verlenen van € 75.438 voor het jaar 2020.
 • Dit bedrag ‘bevoorschotten’ met een maandbedrag van € 6.286,50. 
Conform besloten