B&W besluitenlijst week 48 - 2019

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 3 december 2019.

Nr. Ph. Nr./Team Onderwerp Voorstel Besluit
1. JV / Regie en projecten Projectplan en voorbereidingskrediet herontwikkeling Bram Streeflandweg voormalige schoollocaties Jac. Thijsse en Vita Vera, inclusief gymzaal
  • Bijgevoegd projectplan voor de ontwikkellocatie voormalige schoollocatie Bram Streeftandweg in Renkum.
  • Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 131.250 en dit te laten drukken op de balans immateriële vaste activa.
Conform besloten
2. JV  / Regie en projecten Projectplan en voorbereidingskrediet voormalig schoollocatie  Albert Schweitzer te Renkum
  • Bijgevoegd projectplan voor de ontwikkellocatie voormalige Albert Schweitzerschool in Renkum.
  • Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 87.250,- en dit te laten drukken op de balans immateriële vaste activa.
Conform besloten
3. JM, LR 107947/ Sociaal Team Aanwijzen toezichthouder Participatiewet en Wmo
  • Kennis nemen van memo ´Toezicht en handhaving Participatiewet en Wmo´
  • Vaststellen bijgevoegd besluit ´Aanwijzing toezichthouder Participatiewet c.a. en Wmo
Conform besloten
4. JM 97715 / Ruimtelijk Domein Startnotitie Regionale Energie Strategie
  • In te stemmen met de startnotitie 'RES Regio Arnhem Nijmegen'
  • Startnotitie 'RES Regio Arnhem Nijmegen' ter besluitvorming aan de raad voor te leggen, nadat de VNG het Klimaatakkoord heeft ondertekend.
Conform besloten