B&W besluitenlijst week 47 - 2019

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 26 november 2019.

Nr. Ph. Nr./Team Onderwerp Voorstel Besluit
1. MM 107634 / Interne Dienstverlening Tarieven lokale heffingen 2020
  • De verordeningen 2020 met betrekking tot lokale heffingen ter vaststelling voorleggen aan de raad.
  • De tarieven voor lokale heffingen voor 2020 ter vaststelling voorleggen aan de raad
Conform besloten
2. LR 98326 / Sociaal Domein Veilig Thuis subsidie 2020 Aan de VGGM/Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden subsidie per jaar te verlenen voor de uitvoering van Veilig Thuis 2020  ad € 168.112 Conform besloten
3. AS Concernstaf Aanwijzen loco burgemeester Wethouder Joa Maouche aanwijzen als 1ste loco burgemeester, wethouder Jasper Verstand aanwijzen als 2e loco burgemeester, wethouder Leonie Rolink aanwijzen als 3e loco burgemeester, wethouder Marinka Mulder aanwijzen als 4e loco burgemeester. Conform besloten
4. AS Sociaal Domein Wet verplichte GGZ In te stemmen met het voorliggende inrichtingsvoorstel voor de regionale implementatie van de Wet verplichte GGZ. Conform besloten