B&W besluitenlijst week 46 - 2019

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 19 november 2019.

Nr. Ph. Nr./Team Onderwerp Voorstel Besluit
1. MM 107138 / Sociaal Domein Benoeming leden Jongerenraad van de gemeente Renkum David Richardson en Silke Jansen benoemen als lid van de Jongerenraad met ingang van 1 november 2019 Conform
2. LR 106747 / Sociaal Domein Subsidies cofinanciering Toekennen van subsidie van € 2000,-- voor aanvraag stichting Cultuur en co – Gouwe ouwe activiteit in het kader van 150-jarig bestaan concertzaal Oosterbeek. Conform