B&W besluitenlijst week 45 - 2019

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 12 november 2019.

Nr. Ph. Nr./Team Onderwerp Voorstel Besluit
1. LR 106600 / Sociaal Domein Wmo: Europese aanbesteding Hulpmiddelen 2020
  • Akkoord gaan met verlenging van de huidige overeenkomst tot 1 mei 2020.
  • Akkoord gaan met de collectieve aanbesteding van hulpmiddelen samen met de gemeenten Rheden/Rozendaal, Overbetuwe, Doesburg en Lingewaard vanaf 1 mei 2020.
Conform besloten
2. LR 101989 / Samenleving Transformatieplan beschermd thuis ´Samen aan Zet´ 2019-2021
  • Het transformatieplan beschermd thuis “Samen aan zet 2019-2021” vast te stellen als basis voor de te maken regionale afspraken rond Beschermd Thuis binnen de regio Centraal Gelderland en de lokale doorvertaling daarvan.
  • Het transformatieplan beschermd thuis “ Samen aan zet 2019 - 2021” ter informatie aan de gemeenteraad door te geleiden zodra de aanvullende informatie (memo) beschikbaar is. Transformatieplan op dat moment samen met aangepaste versie Raadsinformatiebrief en de nog op te stellen memo verzenden.
Conform besloten
3. LR 103589 / Sociaal Domein ´Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2020´ Aan de raad voorstellen om de Verordening maatschappelijke ondersteuning Renkum 2020  vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Renkum 2019-2 Conform besloten