B&W besluitenlijst week 44 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van 3 november 2020.

Ph.

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Wethouder Rolink

88285 / ROM

Vaststelling subsidie Ondernemersvereniging Renkum Centrum 2019

De subsidie aan Ondernemersvereniging Renkum Centrum 2019 lager vast te stellen, namelijk op het bedrag van €20.142,50.

Conform besloten

Wethouder Mulder

128324 / Team Beleid Sociaal Domein

Benoeming leden Jongerenraad van de gemeente Renkum

Mees Lansbergen, Niek Schoemaker, Nadja Mohn en Emiel Raven benoemen als lid van de Jongerenraad met ingang van 1 oktober 2020.

Conform besloten
Wethouder Maouche 128479 / Team Beleid Sociaal Domein

Vaststelling subsidie 2019 Stichting Leergeld Arnhem

  • De subsidie voor Stichting Leergeld Arnhem voor uitvoering van het Kindpakket 2019 afwijkend van de verlening vaststellen op €95.975,-;
  • Bij Stichting Leergeld Arnhem een bedrag van €5.325,- terugvorderen;
  • Het bedrag van €5.325,- in 2021 toevoegen aan het budget "armoedebestrijding kinderen" binnen product 1F. Minima.
Conform besloten