B&W besluitenlijst week 43 - 2019

Vastgesteld in de vergadering van 29 oktober 2019

Nr.

Ph.

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

LR

103370 / Sociaal Domein

Subsidies cofinanciering

Toekennen van subsidie voor aanvraag theaterwerkplaats Kazou – voorstelling de Notenkraker.

Aangehouden

2.

JV

99657 / Regie en Projecten

Project Don Boscoweg 19, Don Boscoschool e.o. (Renkum)

  • Bijgevoegde intentieovereenkomst Don Bosco aangaan.
  • Het bijgevoegd projectplan vaststellen.

Conform besloten

3.

JM

15550 / Sociaal Domein

Liquidatie Permar; liquidatiemonitor eerste halfjaar 2019

De liquidatiemonitor, opgesteld door de Permar WS over het 1ste halfjaar 2019, aan de griffie aan te bieden met het verzoek de raads- en commissieleden hiervan in kennis te stellen.

Conform besloten

4.

MM

99670 / Sociaal Domein

Vaststellen subsidie 2018 Renkumse Zwem- en Poloclub (R.Z.C.)

  • De subsidie voor het jaar 2018 vaststellen op € 73.630;
  • De teveel uitbetaalde subsidie van € 1.808 terugvorderen.

Conform besloten

5.

LR, MM, JM

106507 / Sociaal Domein

Tweede bestuursrapportage sociaal domein

Instemmen met verzending van de tweede bestuursrapportage sociaal domein aan de gemeenteraad

Aangehouden

6.

JV

59366 / Ruimtelijk Domein

Vaststelling subsidies

  • De subsidie aan NS Vastgoed vaststellen conform bijgevoegd besluit
  • De subsidie aan Vilente vaststellen conform bijgevoegd besluit

Conform besloten