B&W besluitenlijst week 42 - 2019

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 22 oktober 2019

Nr. Ph. Nr./Team Onderwerp Voorstel Besluit
1. MM, LR, JM 105358 / Sociaal Domein Lidmaatschap werkgeversvereniging Samenwerking Gemeenschappelijke organisatie GR’en
  • In te stemmen met de voorgenomen besluiten van de volgende gemeenschappelijke regelingen om het lidmaatschap van de werkgeversvereniging Samenwerking Gemeenschappelijke Organisatie aan te gaan:
    • MGR
    • BVO DRAN
    • De Connectie
    • ODRA
  • De raad adviseren om geen wensen en bedenkingen ten aanzien van deze besluiten kenbaar te maken
Conform besloten
2. JV 96754 / Ruimtelijk Domein Begroting 2020 Huisvestingsverordening 2020 Aangehouden
3. LR 82053 / Sociaal Domein Nadere regels cofinanciering 2019 - 2022 Vaststellen van de nadere regels subsidiëring cofinanciering gemeente Renkum 2019 – 2022 – herziening oktober 2019. Conform besloten