B&W besluitenlijst week 41 - 2019

Vastgesteld in de vergadering van 15 oktober 2019

Nr. Ph. Nr./Team Onderwerp Voorstel Besluit
1. MM 97258 / Concernstaf Najaarsnota 2019 De raad voorstellen over te gaan tot vaststelling van de Najaarsnota 2019. Conform
2. MM 97281 / Concernstaf Begroting 2020 De Begroting 2020 ter vaststelling voorleggen aan de raad. Conform