B&W besluitenlijst week 38 - 2019

 Vastgesteld in de vergadering van 24 september 2019

Nr.

Ph.

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

JM

97530 / Regie & Projecten

Ruimen van graven gemeentelijke begraafplaatsen

  • Kennis nemen van de ruiming van 90 graven, waarvan afstand is gedaan, op de gemeentelijke begraafplaatsen Noord en Zuid in Oosterbeek en Onder de Bomen en Harten in Renkum.

  • Akkoord gaan met de beëindiging van het grafrecht van 45 graven op de begraafplaatsen Noord en Zuid in Oosterbeek en Harten in Renkum op grond van artikel 18 lid 2 van de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en artikel 28 lid 3 van de Wet op de lijkbezorging.

Conform besloten

2.

LR + MM

103589 / Sociaal Domein

Verordeningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2019 en Jeugdhulp gemeente Renkum 2018”

  • Aan de raad voorstellen om de Verordening maatschappelijke ondersteuning Renkum 2019-2 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Renkum 2019

  • Aan de raad voorstellen om de Verordening Jeugdhulp Renkum 2019 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Jeugdhulp 2018.

Conform besloten

3.

LR

99118 / Sociaal Domein

Dorpsgericht werken

  • Instemmen met notitie Dorpsgericht Werken als bespreekstuk voor de raadsontmoeting op 2 oktober a.s.

  • Deze ter bespreking agenderen voor de gemeenteraad van * (afstemmen met agendacommissie)

Conform besloten

4.

LR

101414 / Sociaal Domein

Subsidies cofinanciering

  • Toekennen van subsidie voor aanvraag Landgoed Quadenoord – Restauratie Watermolen.

  • Niet toekennen subsidie voor aanvraag stichting Minibiep Wolfheze.

Aangehouden