B&W besluitenlijst week 36 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 8 september 2020.

Ph. Nr./team Onderwerp Voorstel Besluit
Burgemeester Schaap 200826 / Interne Dienstverlening Overzicht WKR Bijgaand memo en overzicht Toelichting WKR vast te stellen, opdat beantwoording aan Gemeentebelangen kan plaatsvinden. Conform
besloten