B&W besluitenlijst week 34 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 25 augustus 2020.

Ph. Nr./team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche 124855 / Ruimtelijk Domein Afvalbeleid Renkum 2021 Instemmen met het 'Afvalbeleid Renkum 2021' en met bijgaand raadsvoorstel voorleggen aan de raad ter vaststelling. Conform besloten