B&W besluitenlijst week 26 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 30 juni 2020.

Ph. Nr./team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Verstand 96407 / ROM Vaststellen NRD als start m.e.r.- en bestemmingsplanprocedure GroeneWaarden
  • m.e.r.- en bestemmingsplanprocedure opstarten voor het ontwikkelen van het gebied GroeneWaarden en aanleg haven aan de Fonteinallee 14 in Doorwerth;
  • Hiertoe de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  • Instemmen met de Zienswijzennota
Conform
besloten
Wethouder Maouche 120999 / Sociaal Domein Permar Jaarstukken 2019
  • Kennis te nemen van de jaarstukken Permar WS 2019;
  • De Jaarstukken Permar WS 2019 ter kennisname te sturen naar de gemeenteraad via de lijst van ingekomen stukken.
Conform besloten
Wethouder Rolink 103370 / Sociaal Domein Subsidies cofinanciering Verlenen van een subsidie van € 2.000 aan de Stichting Museum Veluwezoom voor 'De aanschaf en inrichting van een systeem voor het management van de collectie en de publicatie ervan op internet'. Conform besloten