B&W besluitenlijst week 22 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 2 juni 2020.

Ph. Nr./team Onderwerp Voorstel Besluit
Burgemeester Schaap 119241 / Dienstverlening en Bedrijf Voorstellen Stuurgroep versterking Regio Arnhem Nijmegen
  • Kennis te nemen van de voorstellen van de Stuurgroep versterking Regio Arnhem-Nijmegen: de visie, de contouren regionale agenda en de Gemeenschappelijke Regeling.
  • Kennis te nemen van de bijstellingen in de planning waarmee de stuurgroep het versterkingsproces tot afronding en richting besluitvorming wil brengen.
  • Deze voorstellen ter informatie met een raadsbrief aan te bieden aan de raad.
Conform
besloten
Wethouder Maouche 112176 / Sociaal Domein Bijzondere bijstand beleidsregels Vaststellen 'Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Renkum 2020' onder gelijktijdige intrekking van alle beleidsregels met betrekking tot de uitvoering van bijzondere bijstand op grond van artikel 35 van de Participatiewet. Conform besloten
Burgemeester Schaap 119659 / Regie & Projecten Maatregelen i.v.m. coronacrisis t.b.v. kappers en horeca
  • Bijgevoegde gedoogbeslissing ten behoeve van een verruiming van openingstijden voor kappers en andere beauty gerelateerde ondernemers op zondag vaststellen.
  • Toepassen van de hardheidsclausule met betrekking tot het heffen van leges voor de aanvraag van een terrasvergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
Conform besloten