B&W besluitenlijst week 18 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 7 mei 2020.

Ph. Nr./team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche  117283 / Regie en Projecten Effecten coronacrisis werkzaamheden Openbare ruimte Instemmen met het continueren van de uitvoering van alle reguliere, cyclische en grootschalige onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte volgens scenario 1. Conform
besloten
Wethouder Rolink 118085 / Sociaal Domein Herziene begroting 2020 Veilig Thuis
  • Besluiten tot het wijzigen van de beschikking tot het verlenen van een subsidie per jaar d.d. 16-12-2019, zodanig, dat aan Stichting Veilig Thuis een subsidie voor het jaar 2020 verleend wordt voor een bedrag van € 223.382,-.
  • Instemmen met informeren van de raad over de herziene begroting 2020 middels raadsbrief.
Conform besloten
Wethouder Maouche 117501 / Ruimtelijk Domein Ondertekening Verklaring regionale ambities op het gebied van circulariteit in GWW sector'
  • De verklaring 'Regionale ambities op het gebied van circulariteit in GWW sector' te ondertekenen.
  • Wethouder Joa Maouche te machtigen voor de ondertekening
Conform besloten
Wethouder Rolink 106119 / Ruimtelijk Domein Toekennen monumentenstatus Utrechtseweg 153 te Renkum Ontwerp Aanwijzingsbesluit Utrechtseweg 153 vaststellen Conform besloten