B&W besluitenlijst week 10 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 10 maart 2020.

Ph. Nr./team Onderwerp Voorstel Besluit
Burgemeester Schaap 114300 / Interne dienstverlening Model bruikleenovereenkomst raads- en commissieleden Bruikleenovereenkomst vaststellen als model op grond van artikel 7 van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 Conform
besloten